Jyvässeudun omakotiyhdistyksen Hulevesi-ilta kirjastolla

Kaupungin ja Jyväskylän Energian edustajat kertoivat uudesta maksusta.

 Paikalla oli Jyväskylän kaupunkirakennelautakunnan puheenjohtaja Seppo Moilanen. Jyväskylän Energia Oy:n hallituksen ja kaupunkirakennelautakunnan jäsen Petri Nyberg. Kaupunkirakennepalveluista yleissuunnitteluinsinööri Mika Koliseva. Jyväskylän Energia Oy:ltä vesijohtaja Markku Hantunen. Keskustelua johti puheenjohtaja Risto Korhonen Jyvässeudun omakotiyhdistyksestä. Paikalla oli yleisöä oli yli kolmekymmentä henkilöä, joista melkoinen joukko oli Jyväskylän valtuuston jäseniä.

Asian esitteli Koliseva yleisölle. Perusteena esitykselle on 1.9.2014 voimaan tullut lakimuutos, jolloin vastuu hulevesistä on siirtynyt kaupungille ja se voi periä julkisoikeudellista hulevesimaksua. Valmistelussa on ollut kaksi vaihtoehtoa, joista kannatetuin on ollut vaihtoehto jolla vuoden 2018 alusta aletaan periä kaikilta kaava-alueen kiinteistöiltä hulevesimaksua (omakotitalouksissa alle 1000m2 n. 51€ tai yli 1000m2 n. 63€ vuodessa).

Ehdotuksessa JE jää omistamaan putkistot ja investoi niiden rakentamisen. Kaupunki maksaa JE:lle putkiston käytöstä ja perii kaikilta kiinteistöltä maksun. JE ei peri enää perustamismaksua. Kaava-alueella on 16 000 kiinteistöä.

Keskustelu tilaisuudessa yltyi välillä kireäksi. Esille tuli mm.

  • Miksi JE pitää omistaa putkistot ja ylläpitää niitä? Tällöin rahavirtoja kierrätetään kaupunkikonsernin sisällä ja samalla maksetaan ylimääräisiä veroja (alv) valtiolle. JE:n taseessa olevien putkien lainoista (38M€) kaupunki perii 6% koron, jota voisi kutsua piiloveroksi.
  • Miksi kaupunki ja valtio ei katujen, teiden sekä omien tonttien osalta kanna vastuuta hulevesikustannuksista? Miksi koko kustannus on vain kiinteistöjen kannettava?
  • Miksi aikaisemmin järjestelmään liittyneet ovat eriarvoisessa asemassa?
  • Miksi kaupunki alkaa periä tiiviin keskustan rakentamisesta aiheutuneita/aiheutuvia kuluja laitamilla asuvien asukkaiden maksettavaksi?
  • Miksi ei toteudu aiheuttamisperiaate? Esimerkiksi kaava-alueella oleva viljelty pelto, johon vedet imeytyy itsestään tulee maksun piiriin.

Tilaisuudesta jäi sellainen kuva, että kaupungin maksut ovat aikaisemminkin olleet valtakunnallisesti kovin korkeita ja tämä maksu lisää omakotiasujien ”piiloverokuormaa”.

 Tällä maksulla kaupunki siirtää kulujen maksua keskustasta laitamille ja kulujen aiheuttajilta kaikille.

Tilaisuus antoi myös aktiivisille valtuuston jäsenille tuoretta tietoa asiasta.

Seppo Mäkiranta, sihteeri