Asuminen ahdingossa

Julkaistu Keskisuomalaisen yleisönosastossa 17.3.2015

ASUMINEN AHDINGOSSA – APUA ARKEEN

Valtiovallan tavoite kohtuuhintaisesta asumisesta tälle vaalikaudelle on vähintäänkin karannut käsistä. Asumismenot (kuten lämmitys, kiinteistövero, kotitaloussähkö, vakuutukset, vesi- ja jätevesimaksut ja jätemaksut sekä muut asumismenot) ovat tällä vaalikaudella kasvaneet neljän prosentin vuosivauhtia. Kotitalouksien käytettävissä olevat tulot ovat kasvaneet huomattavasti hitaammin, noin kolmen prosentin vuosivauhdilla ja eläkeläisten työeläkkeet vain reilulla kahdella prosentilla vuodessa.

Ihmisillä ei ole varaa ylläpitää, huoltaa saati korjata kotejaan ja rakennuksiaan. Suurimmassa ahdingossa ovat yksinelävät eläkeläiset, joiden toivotaan asuvan kotonaan mahdollisimman pitkään – ovathan laitospaikat ja – hoito hyvin kalliita. Öljylämmitteisessä omakotitalossa asuvien eläkeläisten asumismenot ovat kasvaneet yli 9 prosenttia vuosittain. Omakotitalossa yksinelävän eläkeläisen asumiskustannusten osuus käytettävissä olevista tuloista lähentelee 40 prosenttia. On muistettava, että asumismenot eivät sisällä muita elämisen kuluja kuten esimerkiksi ruokaa, liikkumista, harrastuksia ja lääkkeitä!

Asumismenoja on tarkasteltava kokonaisuutena ja ne on suhteutettava kotitalouden käytettävissä oleviin tuloihin. Ylipäätään asumisen kustannusten kasvu on katkaistava, koska se supistaa kotimaista kulutusta ja jopa estää korjausrakentamista. Omakotitalosta tulee yksinasuvalle ikääntyvälle loukku, kun hänellä ei ole enää varaa yksin huolehtia asumisen nousseista kustannuksista eikä koti välttämättä mene kaupaksi kalliiden, jopa ylimitoitettujen, kuten jätevesijärjestelmien, remonttienkaan jälkeen.

Tarvitaan apua arkeen. Omakotiyhdistysten omakotitalkkarit, työllistämisvaroilla työllistetyt pitkäaikaistyöttömät, auttavat ikääntyvien arjessa: siivoamisessa, piha-, puutarha- ja lumitöissä, pienimuotoisessa kiinteistön kunnostuksessa, asioinnissa ja ulkoilemisessa, unohtamatta tärkeitä juttutuokioita. Tästä työstä hyötyvät kaikki osapuolet: ikääntyvä pystyy asumaan omassa kodissaan mahdollisimman pitkään ja saa myös kaivattua keskusteluseuraa, työllistetylle järjestyy merkityksellistä työtä ja yhteiskunta saa merkittäviä taloudellisia sekä sosiaalisia hyötyjä.

Asumisen kustannuksista suurimpia ovat energiamenot ja kiinteistöverotus, joita molempia on viime vuosina korotettu ankarasti. Energiaverojen korotuksille on saatava loppu. Kiinteistöverotuksesta on tehtävä kokonaisselvitys, ja siihen perustuva kokonaisuudistus. Kiinteistöverotuksesta on tullut uusi varallisuusverotuksen muoto joka ei huomioi asukkaan/kiinteistönomistajan veronmaksukykyä. Kiinteistöverotuksella paikataan kuntien taloutta ja tästä aiheutuu erityisesti yksinasuvien eläkeläisille taloudellisia ongelmia. Kiinteistöverotusta on muokattava kaikille kohtuulliseksi asumismuodosta riippumatta.

Veronkiristysten sijaan oikeilla kannustimilla saavutetaan parempia tuloksia. Hyväksi osoittautunutta kotitalousvähennystä tulee kehittää: kotitalousvähennyksen määrää tulee korottaa, laajentaa suunnittelutyöhön ja kuntotarkastuksiin/-tutkimuksiin sekä yksineläjien osalta määrä tulee kaksinkertaistaa.

Ratkaisuja siis on, tarvitaan valtiovallan sitoutumista ja tukea! Suomen Omakotiliitto järjestää piirijärjestöjen, omakotiyhdistysten ja aktiivien kanssa yhdessä edunvalvontakiertueen 12 paikkakunnalla, Jyväskylässä 19.3.2015 klo 17.00–19.00. Tervetuloa mukaan ja tenttaamaan kansanedustajaehdokkaita asumisen asioista!

 

Kaija Savolainen                                                            Risto Korhonen

Toiminnanjohtaja                                                            Puheenjohtaja

Suomen Omakotiliitto                                                    Omakotiliiton Keski-Suomen piiri

 

Suomen Omakotiliitto on maamme pientaloasukkaiden ja vapaa-ajan asunnon omistajien valtakunnallinen edunvalvonta- ja palvelujärjestö. Omakotiliittoon kuuluu 260 vapaaehtoisvoimin toimivaa omakotiyhdistystä ja vapaa-ajan asukkaiden yhdistystä, joiden yhteenlaskettu jäsenmäärä on 75.000 jäsentä. Omakotiliitto on maamme 1,1 miljoonan pienkiinteistön omistajien ja 2,7 miljoonan asukkaan asialla. Lisäksi liitto ajaa maamme lähes 500.000 vapaa-ajan asunnon omistajien etua.