Kutsu Hulevesi-Info tilaisuuteen 15.2.2017 klo 17:30 alkaen

Jyvässeudun omakotiyhdistys järjestää avoimen Info-tilaisuuden Hulevesimaksuun liittyvistä muutoksista. Paikalla on Jyväskylän kaupungin edustajina kaupunkirakennepalveluista yleissuunnitteluinsinööri Mika Koliseva, Jyväskylän kaupunkirakennuslautakunnan puheenjohtaja Seppo Moilanen sekä Jyväskylän Energia Oy:n hallituksen ja kaupunkirakennelautakunnan jäsen Petri Nyberg.

Tilaisuus pidetään 15.2.2017 klo 17:30 alkaen Jyväskylän kaupunginkirjaston pienessä luentosalissa.

Tilaisuudessa kerrotaan mikä on hulevesimaksu. Hulevesiverkoston ulkopuolisten ja omalla tontilla imeyttävien maksuperusteet ensi vuoden alusta.

Tiedätkö, että Jyväskylän kaupunkirakennelautakunta päätti kokouksessaan esittää hulevesimaksua Jyväskylän kaava-alueen kiinteistöille. Kaupunkirakennelautakunta esittää kaava-alueen tonteille tulevaksi hulevesimaksun, joka olisi 50-70€.

Täältä lisää tietoa asiasta.

Jyväskylän kaupunginhallitus käsittelee asiaa 30.1.2017 ja Jyväskylän kaupunginvaltuusto käsittelee 20.2.2017 hulevesi asiaa valtuustossa.

Tervetuloa

Jyvässeudun omakotiyhdistys

 

”Hulevedeksi kutsutaan rakennetuilta alueilta poisjohdettavaa sade- ja sulamisvettä sekä perustusten kuivatusvettä. Näitä vesiä syntyy erityisesti kaduilta, teiltä ja rakennusten katoilta muodostuvana pintavaluntana. Perinteiset hulevesien johtamisjärjestelmät perustuvat joko seka- tai erillisviemäröintiin.”
Hulevesi – Wikipedia
https://fi.wikipedia.org/wiki/Hulevesi